När man vill begära skadestånd är det den som begått brottet som ska att ersätta de skador brottet orsakat offret, enligt vanlig praxis. Det är då du anmäler ett brott som du man fylla i en blankett där man begär skadestånd. Om individen du begär skadestånd av skulle vara under 18 år kan det bli vårdnadshavaren som istället blir skadeståndsskyldig.

Skadeståndet prövas sedan i domstolen i samband med rättegången. Man har rätt till hjälp av åklagaren. Vissa brott, som till exempel sexualbrott och våld i nära relationer ger rätt till en gratis juridisk hjälp. Du behöver inte ha valt belopp att begära utan kan återkomma med summan efter att ha diskuterat saken med en åklagare. Detta måste dock ha beslutats innan själva rättegången börjar.

Du kan få ersättning för skadad eller förlorad egendom, exempelvis materiella saker. Ersättning kan du även få för sjukvård, samtalsterapi, resor, med mera. Om du förlorat inkomst på grund av brottet kan du även få ersättning för den. Ersättning för fysiska eller psykiska besvär kan utgå om man haft besvären under sjukdomstiden. Om man har medicinska besvär går det att få ersättning fastän man inte är sjukskriven. Kränkning av den personliga integriteten kan också ge rätt till ersättning men gäller inte vid egendomsbrott.

Några vanliga typer av brott där man kan yrka på ersättning är misshandel, rån, rånhot och olaga hot. Vid olaga hot gäller både muntliga och skriftliga hot. Vilka belopp det rör sig om och mera exakta uppgifter om vilka typer av brott det rör sig om finns att tillgå hos Brottsoffermyndigheten. Det går inte att få kränkningsersättning om man råkat ut för stöld, bedrägeri eller skadegörelse.
Om man vill yrka på krav på ersättning för bestående skada bör man kontakta en jurist innan man anger ett belopp. Det rekommenderas alltid att företrädas av en advokat vid sådana rättegångar.

Kategorier: Tjänster

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *