Miljörätt är ett samlingsnamn för de regler som syftar till att exempelvis begränsa utsläpp, bevara den biologiska mångfalden och reglera nyttjandet av Sveriges naturresurser. När det gäller dessa bestämmer i Sverige är det miljöbalken som främst statuerar lagstiftningen. Utöver miljöbalken ligger även bestämmelser som fiskelagen, jaktlagen, plan- och bygglagen, till grund inom rättsområdet. Detta för att komplettera miljöbalken, vilket i de flesta fall innebär kompletterande eller parallella prövningar.

Utöver Miljöbalken och de andra bestämmelserna styrs lagstiftningen även av EU:s miljölagstiftning, då EU och medlemsstaterna delar på befogenheten att lagstifta om miljö. Kortfattat innebär detta att EU så väl som Sverige får utfärda lagar och bestämmelser inom rättsområdet, dock står EU:s föreskrifter över Sveriges enligt principen om EU-rättens företräde. Det är därför väldigt viktigt att man utöver miljöbalken etc. håller sig uppdaterad på vad som stiftas i EU-rätten.

I Sverige finns det flertalet aktörer som erbjuder kurser inom miljörätt, både till privatpersoner och företag. Då detta rättsområde avser flertalet separata bestämmelser delas dessa kurser vanligtvis upp i olika områden. Det är därför vanligt att exempelvis kurser i miljörätt med inriktning mot miljöbalken, vattenrätt eller plan och bygglagen förekommer, just för att begränsa området man fördjupar sig inom. Trots detta finns det även både mer grundläggande samt fördjupande kurser i Miljörätt. Om du bestämmer dig för att ta en sådan kurs är det därför viktigt att du kollar upp dels vilka kunskaper du redan har, samt vad du vill/behöver lära dig mer om. För att kursen skall vara så relevant som möjligt.

Att ta del av en kurs i miljörätt kan ge dig stora fördelar inom arbetslivet, då vi lever i en tid där klimathot och internationella miljösamarbeten har betydelse inom många olika arbetsroller. Trots att du inom din arbetsroll inte direkt kommer i kontakt med dessa frågor, påverkas vi alla av dessa bestämmelser. Att ha insyn i dessa regler och lagar samt hur de ska appliceras kommer bli allt viktigare. Ta steget och ta del av en kurs i miljörätt!

Kategorier: Okategoriserade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *