Inflation har på många sätt en stor inverkan på konsumenternas ekonomi. Eftersom Riksbankens reporänta har som funktion att öka eller dämpa den rådande inflationen i landet, så kan en förändring i inflationen leda till att Riksbanken höjer respektive sänker sin reporänta.

Exakt hur detta kan påverka just din ekonomi ska vi titta närmare på i denna artikel. Vi börjar dock att reda ut vad inflation är för något samt hur Riksbankens reporänta påverkas av denna.

Vad är inflation?

Vi börjar med att titta närmare på vad inflation faktiskt är för något. Detta kan låta som ett krångligt begrepp, men det är faktiskt inte så avancerat som man kan tro. Inflation innebär att pengarna minskar i värde som ett resultat av att den allmänna prisnivån i landet stiger.

När det råder inflation kan du alltså konsumera mindre, trots att mängden pengar är densamma som tidigare. Dock räknas det inte som inflation om priset på en viss vara eller tjänst stiger, utan inflation avser endast det allmänna prisläget i landet.

Vad som gör att priserna i landet stiger kan variera, men oftast beror det på att efterfrågan på tjänster och varor snabbt blir högre alternativt att utbudet av dessa tjänster och varor förändras. Låt oss ge dig ett exempel:

• Om det har varit ett år med mycket regn kommer tillgångarna av el via vattenkraft att vara goda. I och med att utbudet av vattenkraft är stort, kommer priserna generellt sett att vara lägre.
• Skulle det ha varit ett mycket varmt och torrt år, kommer tillgångarna av vattenkraft inte att vara lika goda eftersom det helt enkelt inte finns lika mycket vatten. Utbudet blir mindre och därmed stiger priserna. Detta är alltså motsatsen till inflation, som du kommer att få läsa mer om nedan.

Deflation – motsatsen till inflation

Självklart finns det en motsats till inflation och fyndigt nog kallas denna för deflation (eller negativ inflation). Vid deflation minskar mängden pengar i omsättning och därmed ökar även pengarnas värde.

Vid en kraftig deflation faller den allmänna prisnivån i landet. Men varför uppstår då deflation? Jo, det beror helt enkelt på att konsumenterna inte är lika köpsugna som de var tidigare. Detta eftersom prisnivån i landet sjunkit under en längre tid, vilket skapat oro i landet. Konsumenterna är försiktiga med sina köp och sparar hellre än spenderar.

Efterfrågan på produkter och tjänster minskar och därmed kan företagen bli tvungna att skära ner på produktionen. I och med att produktionen stannar upp behövs inte lika många anställda, vilket till slut kan leda till att arbetslösheten i landet ökar och därmed stannar tillväxten.

Detta problem går dock att lösa genom att Riksbanken sätter en låg reporänta. Mer om hur det fungerar kan du läsa längre ner.

Så mäter man inflation

Hur räknar man då ut hur inflationen i landet ser ut? Man använder vanligtvis sig av något som kallas för Konsumentprisindex (KPI). Genom att se förändringar i detta index kan man enkelt avgöra hur inflationen ser ut just nu.

De som mäter inflationen månadsvis via KPI är Statistiska centralbyrån (SCB) och genom att samla denna statistik kan man även se hur inflationen sett ut tidigare.

SCB har som uppgift att samla in prisuppgifter på de tjänster och varor som konsumeras aktivt i landet. Dessa prisuppgifter sammanställs sedan för att få fram ett genomsnitt på vad det kostar att leva i Sverige idag samt om det är billigare eller dyrare än tidigare. Detta kallas för konsumentprisindex.

Följande ingår i konsumentprisindex

Så när SCB beräknar prisnivån i landet, vilka produkter och tjänster är det egentligen man mäter priset på? Samtliga varor och tjänster delas in i flera olika grupper som kan vara intressanta att veta lite mer om. Här kommer några exempel på grupper som konsumentprisindex baseras på:

• Livsmedel och alkoholfria drycker. Den mat du handlar i matbutiker.
• Boende, till exempel hyra (dock ej priser på fastigheter).
• Kläder och stor.
• Hushållsvaror, som till exempel möbler och liknande.
• Transport, kostnader för exempelvis bensin.
• Hälso- och sjukvård.

Så påverkar Riksbankens reporänta inflationen

Riksbankens främsta syfte är att hålla penningvärdet i vårt avlånga land stabilt och för att hålla inflationen på en optimal nivå ska den ligga på cirka två procent (vilket den gör idag).

I Sverige är inflationen med andra ord ganska låg (i vårt kära grannland ligger inflationen i skrivande stund på hela 3,4 procent) och självklart har detta en anledning. En stabil inflation på en låg nivå skapar helt enkelt goda förutsättningar för tillväxten i landet samtidigt som det ger företag och hushåll möjlighet att planera långsiktigt.

Riksbanken kan påverka inflation och deflation i Sverige genom att höja och sänka den gällande reporäntan. Reporänta, eller styrränta som det också kallas, är den ränta som alla svenska storbanker baserar sin verksamhet på.

Är inflationen i landet hög, höjs reporäntan för att sänka inflationen. Dock finns det även andra faktorer som kan påverka reporäntan, som till exempel oroligheter i den globala ekonomin. Då behöver Riksbanken inte ens vara inblandade för att styrräntan ska påverkas.

Hur påverkar reporäntan och inflation din ekonomi?

Självklart påverkas de svenska konsumenterna en hel del av det gällande ränteläget i landet samt den rådande inflationen. Förändringar av reporäntan gör framför allt att det blir billigare respektive dyrare att låna samt förmånligare och mindre förmånligare att spara pengar hos banken. Här kommer två tydliga exempel:

• Skulle Riksbanken behöva dämpa en inflation som ligger inom den snara framtiden kommer reporäntan att höjas. De svenska storbankerna följer denna förändringar och det blir dyrare att låna pengar, vilket gör att vi konsumerar mindre. Samtidigt blir det allt mer förmånligt att spara pengar på ett sparkonto.
• Om Riksbanken sänker reporäntan som följd av att inflationen är på väg att bli för låg, kommer även bankernas räntor att sjunka. Därmed blir det billigare att låna pengar vilket leder till ökad konsumtion, och det blir inte lika förmånligt att spara pengar då räntan är så låg.

I dagsläget är reporäntan låg, vilket gör det billigt att låna pengar, inte minst när det gäller bolån. Dock kan bankernas räntor ändå variera en hel del och därför är det viktigt att du jämför bolån innan du ansöker.

Kategorier: Ekonomi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *